Coronavirus Versoepelingen

Geplaatst op 02-07-2020

DWij mogen per 01-07-2020 weer enkele versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen aankondigen in onze praktijk. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.  Wel zullen we de versoepelingen nog steeds stap voor stap invoeren. Het gevaar op besmetting is helaas nog niet geweken en we zouden het heel vervelend vinden als we straks versoepelingen moeten terugdraaien. Middels deze brief willen wij jullie weer even op de hoogte stellen hoe de versoepelingen en maatregelen nu zijn:

Versoepelingen m.b.t.de zwangerschap:

 • Partners mogen aanwezig zijn bij alle echo’s.
 • Partners mogen aanwezig zijn bij alle uitgebreidere controles (zie onderstaand schema)

16 wkn controle: informatie over 20 weken echo, bloeduitslagen, erkenning
27-28 wkn controle: bloedprikken of echo (dit is niet standaard maar alleen op medische indicatie)
30-31 wkn controle: informatieboekjes bevalling bespreken
35-36 wkn controle: Belinstructies bevalling bespreken
40 weken: Inleiding bespreken of e.v.t. strippen indien gewenst

 • Bij de reguliere controles waarbij we alleen bloeddruk meten en hartje luisteren vragen wij jullie toch nog zoveel mogelijk alleen naar de praktijk te komen, maar indien gewenst mag je partner mee.
 • Indien je partner verhinderd is mogen wij vooralsnog geen opa’s, oma’s, broertjes, zusjes of ander gezelschap toelaten in de praktijk. Indien je alleenstaand bent, mag je wel een andere vaste begeleider meenemen. 
 • Het intakegesprek en de 21 weken controle blijven vooralsnog telefonisch.
 • Heb je een medische indicatie voor groei-echo’s dan zullen we weer als vanouds 2 groei-echo’s maken i.p.v. 1 groei-echo.
 • In onze praktijk maken wij momenteel alleen echo’s op medische indicatie. Geslachtsecho’s en pretecho’s doen wij niet, zouden jullie dit wel graag willen dan kunnen wij jullie verwijzen naar een echocentrum in de buurt. Je partner mag ook bij pretecho’s aanwezig zijn
 • Het avondspreekuur op maandag in Elsloo is weer hervat. In Urmond zullen wij op de woensdag vooralsnog geen spreekuur hebben omdat de wachtkamer weinig mogelijkheden biedt om met partner te komen. Dit spreekuur zal voorlopig op de locatie Stein plaatsvinden. Vanwege vakantieperiode kan het spreekuurschema iets afwijkend zijn van normaal.
 • Omdat we de controles weer meer mogen uitbreiden, zullen onze spreekuren ook weer wat drukker zijn. Helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat het spreekuur uitloopt. Mochten er meerdere mensen in de wachtkamer zitten, waarborg dan de 1,5 meter afstand, lukt dit niet, wacht dan even buiten of in de auto.
 • Is er tijdens de zwangerschap een indicatie om je met spoed te verwijzen naar de gynaecoloog dan mag je partner mee . (denk aan bloedverlies, minder leven, hoge bloeddruk)
 • Heb je een reguliere afspraak in het ziekenhuis zonder echo of CTG dan mag je partner niet mee.
 • Heb je een OGTT (suikertest) in het ziekenhuis dan mag je partner niet mee.

 

Het huidige controleschema tijdens de zwangerschap

Aantal weken Soort Controle Locatie Partner mee
8 weken Controle en eerste echo Praktijk ja
9 weken Intake gesprek en informatie over prenatale screening Telefonisch ja
11 weken Controle en termijnecho Praktijk ja
16 weken Controle (geen echo) Praktijk ja
20 weken 20 weken echo Ziekenhuis/echocentrum ja
21 weken Telefonische afspraak Telefonisch ja
24 weken Controle Praktijk *
27-28 weken Controle en indien nodig bloed prikken (groei-echo indien medisch noodzakelijk) Praktijk ja
30-31 weken

Controle (groei-echo indien medisch noodzakelijk)

Praktijk ja
33 weken Controle Praktijk *
35 weken Controle, echo-ligging en informatie bevalling bespreken Praktijk ja
37 weken Controle Praktijk *
38 weken Controle Praktijk *
39 weken Controle Praktijk *
40 weken Controle en inleiding bespreken Praktijk ja
41 weken CTG controle, echo en gesprek met gynaecoloog over inleiden Ziekenhuis ja

*Bij de reguliere controles waarbij we alleen bloeddruk meten en hartje luisteren vragen wij jullie zoveel mogelijk alleen naar de praktijk te komen, maar indien gewenst mag je partner mee.
(Controle = Hartje luisteren, groei m.b.v. een uitwendig zwangeren onderzoek beoordelen, bloeddruk meten)

Versoepelingen m.b.t. bevalling

 • Partner mag bij de bevalling aanwezig zijn
 • Naast de partner mag nog één andere begeleider aanwezig zijn (moeder/vriendin/fotograaf)
 • Ben je onder zorg van de verloskundige en zij verwijst je tijdens de bevalling naar de gynaecoloog mag zij mee naar het ziekenhuis.
 • Ben je onder zorg van de verloskundige en zij verwijst je tijdens de bevalling naar de gynaecoloog mag zij indien gewenst bij de bevalling blijven. De verloskundige is dan wel de extra begeleider, dus een moeder/vriendin/geboortefotograaf kan dan niet komen/blijven.
 • Zowel partners als andere begeleiders moeten op de verloskamer blijven. Zij mogen dus niet van de kamer af.
 • Indien je een ruggenprik krijgt, mag je partner mee naar de O.K. waar de ruggenprik geplaatst wordt. Partner draagt dan wel een mondkapje.
 • De geboortefotograaf mag mee naar de O.K., hij/zij draagt dan wel een mondkapje.

Versoepelingen m.b.t kraamperiode

 • De intake van de kraamzorg zal weer thuis plaatsvinden i.p.v. telefonisch.
 • Wij zullen in de kraamweek i.p.v. 1 kraamvisite weer 2 kraamvisites doen. Indien medisch noodzakelijk zijn er altijd meer visites mogelijk. 
 • Kraamgezinnen waar alle gezinsleden klachtenvrij zijn, mogen tijdens de kraamweek 1 vaste bezoeker aanwijzen die het gezin mag bezoeken tijdens de aanwezigheid van de kraamzorg.
 • De hielprik en gehoortest worden beide weer uitgevoerd tijdens de kraamweek. Vanaf 1-3-2020 krijgt iedereen een uitslag van de hielprik. 
 • Ben je als zwangere opgenomen op de kraamafdeling, mag je partner erbij blijven.
 • Beide ouders mogen bij de baby blijven bij opname op de kraamafdeling of neonatologie.
 • Partner mag met alle broertjes en/of zusjes een keer per dag op bezoek komen, ook buiten het bezoekuur.
 • Er zijn maximaal 2 bezoekers per dag toegestaan tijdens het bezoekuur (tussen 17.30 en 20.00u). 
 • Bezoekers moeten zich melden bij de gastvrouw.
 • Partners of bezoekers mogen niet van de kamer af.
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de koffie en thee faciliteiten op de kraamafdelingen voor bezoek, kraamvrouw en partner mogen hier wel gebruik van maken.
 • Wanneer er sprake is van rooming in-zorg mag de verloskundige één visite in het geboortecentrum doen.
 • Wanneer je ligt opgenomen op de kraamafdeling (maar geen rooming in) mag de verloskundige géén visite in het geboortecentrum doen.
 • Vanaf 1-7-2020 kunnen partners 5 weken verlof opnemen tegen een uitkering van 70% van het salaris. Het partnerverlof was tot op heden 5 dagen. Dit is geen corona versoepeling, maar wel heel fijn om te weten voor onze aanstaande papa’s
 • De nacontrole 6 weken na de bevalling zullen we i.o.m. ouders telefonisch of op de praktijk verrichten.

Wij blijven 24/7 bereikbaar voor jullie, dus schroom niet te bellen bij vragen, klachten en/of ongerustheid!