Geboorteaangifte

Wanneer jullie kindje geboren is dan zijn jullie verplicht binnen 3 dagen na de geboorte aangifte te doen. De aangifte vindt plaats bij de gemeente waarin jullie kindje geboren is. Dat is dus niet perse de gemeente van je woonplaats. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen worden meegerekend in de 3 dagen waarin je de geboorte moet aangeven. Als het termijn van 3 dagen eindigt op een algemeen erkende feestdag of in het weekeinde wordt het verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

In de meeste gevallen doet de vader de aangifte. Wanneer de vader ontbreekt of verhinderd is om aangifte te doen, dan mag ieder ander die aanwezig is geweest bij de geboorte de aangifte voltrekken. Voor de aangifte heb je het volgende nodig;

  • Een paspoort of ID-bewijs van degene die aangifte doet
  • Een paspoort of ID-bewijs van de moeder
  • Geboorteverklaring van de verloskundige of gynaecoloog
  • Akte van erkenning (indien geregisteerd partnerschap/getrouwd is dit niet nodig)
  • Trouwboekje

Na de aangifte maakt de ambtenaar van de gemeente een geboorteakte op, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het juridische bewijs van de geboorte van jullie kindje. Na de aangifte krijgt jullie kindje direct een burgerservicenummer (BSN) en wordt ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De Aangifte van geboorte in Nederland is gratis.