Klachtenregeling

Wanneer je klachten hebt over de verloskundige zorg dan is het aan te raden daar eerst met ons over te praten. Het is goed mogelijk dat het niet bekend is dat je ontevreden bent. Mogelijk is er sprake van een misverstand en dat kan dan in een gesprek opgelost worden.

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het  Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg (CBKZ). De klachtenfunctionaris is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur) via 088-0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.