Onderzoek

In Nederland bestaat er de mogelijkheid tot onderzoek in de zwangerschap. Alle zwangere vrouwen hebben recht op onderzoek, maar ook het recht om niet voor onderzoek te kiezen. Belangrijk is dat je goed geïnformeerd wordt voordat je een keuze maakt. Hieronder bespreken we de verschillende onderzoeken die mogelijk zijn tijdens de zwangerschap. Zie ook de informatiekaart.

 

Non-invasieve prenatale test (NIPT)

De NIPT wordt ook wel een screeningstest genoemd. Een screeningstest is de eerste stap in het onderzoek naar een mogelijke chromosoomafwijking bij jullie kindje. Een screeningstest geeft geen 100% zekerheid.

Tijdens de zwangerschap is er een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de moederkoek aanwezig in het bloed van de moeder. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Met deze kennis is er een test ontwikkeld waarbij in het bloed van de moeder chromosomale afwijkingen van het kind op een veilige wijze kunnen worden onderzocht. We noemen dit de non-invasieve prenatale testen (NIPT). De NIPT bestaat alleen uit bloedprikken vanaf 11 weken. 

Je kan er bij de NIPT ook voor kiezen andere chromosoomafwijkingen dan Down-, Edwards-, of Patausyndroom te laten onderzoeken. Dit noemen we nevenbevindingen. Bij dit onderzoek worden alleen de grote afwijkingen  aan de chromosomen ontdekt. De grootte van de afwijking in het chromosoom, zegt niks over de ernst van de afwijking.

Vanaf 1 april 2023 worden de kosten van de NIPT vergoed.

Indien er uit de NIPT een verhoogd risico op het Down,- Edwards-, Patausyndroom komt, komen jullie in aanmerking voor vervolgonderzoek. Dit noemen we prenatale diagnostiek. Hieronder behoren de  vlokkentest en de vruchwaterpunctie. Deze onderzoeken geven 100% zekerheid. Welke test voor je geschikt is, is afhankelijk van de zwangerschapsduur.

 

Vlokkentest

De vlokkentest is een onderzoek waarbij een heel klein stukje placentaweefsel wordt afgenomen. Dit weefsel ziet er vlokkerig uit, vandaar de naam. Deze test gebeurt tussen een zwangerschapsduur van 11 en 14 weken. Na het uitvoeren van de vlokkentest krijgt echter 1 op de 200 vrouwen een miskraam. Hierdoor kan je dit onderzoek alleen laten verrichten wanneer er een indicatie voor is.

Deze test wordt vergoed door de verzekering.

 

Vruchtwaterpunctie

De vruchtwaterpunctie kan vanaf een zwangerschapsduur van 15-16 weken gedaan worden. Hierbij worden er cellen uit het vruchtwater op chromosomale afwijkingen onderzocht. Ook kan er midels deze test bepaald worden of het kindje een open ruggetje heeft.  De vruchtwaterpunctie is de meest betrouwbare test om een diagnose met zekerheid vast te stellen. 1 op de 300 vrouwen krijgt een miskraam als gevolg van de vruchtwaterpunctie. Ook voor deze test is er dus een indicatie nodig.

Deze test wordt vergoed door de verzekering.

Vlokkentest

Vruchtwaterpunctie

 

De ETSEO, TTSEO en GUO zijn echoscopische onderzoeken die worden ingezet om lichamelijke afwijkingen op te sporen bij je ongeboren kindje. Helaas kan de echoscopiste niet alle afwijkingen zien. Deze onderzoeken geven daarom geen 100% zekerheid.

Eerste trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (ETSEO of 13 weken echo)

De eerste trimester SEO ofwel 13 weken echo is een echo-onderzoek welke tussen de 12+3 en 14+3 weken zwangerschap plaatstvindt. Het is een medische echo. Een gespecialiseerde echoscopiste bekijkt met een echo-apparaat of je ongeboren kindje lichamelijk afwijkingen heeft. Het is een aanvulling op de 20 weken echo, maar geen vervanging ervan. Bij deze echo wordt niet naar het geslacht van de baby gekeken. Aan de eerste trimester SEO zijn geen risico's verbonden. 

Deze echo wordt vergoed door de verzekering.

Tweede trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (TTSEO of 20 weken echo)

De 20 weken echo is een medisch onderzoek. Tussen de 18 en 22 weken wordt deze echo gepland. De echo is bedoeld om afwijkingen op te sporen bij het kindje. Denk bijvoorbeeld aan een open rug, een open schedel, een waterhoofd, een hartafwijking, afwijkingen in de nieren, botten, armen of benen. De baby wordt van top tot teen nagekeken. De SEO vindt plaats in het ziekenhuis of in een gespecialiseerd echocentrum. Aan het structureel echoscopisch onderzoek zijn geen risico’s verbonden.

Deze echo wordt vergoed door de verzekering.

Geavanceerd Ultrageluidsonderzoek (GUO)

Het geavanceerd ultrageluidsonderzoek is een echo die alleen plaats vindt op grond van een bepaalde reden of indicatie. Ook hier wordt het ongeboren kind van top tot teen nagekeken. Het verschil met een SEO berust vooral op de uitgebreidheid van het onderzoek. Deze echo wordt verricht door gespecialiseerde echoscopisten die gebruik maken van hoogwaardige echoapparatuur en meer tijd uittrekken voor het onderzoek. Indien je een indicatie hebt voor deze echo zal deze plaats vinden in het  Zuyderland Ziekenhuis Heerlen of het Maastricht UMC+.

Deze echo wordt niet altijd vergoed door de verzekering. Vraag dit voor de zekerheid na bij je verzekeringsmaatschappij.

Algemene informatie over de onderzoeken van mijn ongeboren kind vind u op www.pns.nl

Aanbevolen Folders:

   

Aanbevolen websites: