Controles tijdens de zwangerschap

 

Eerste afspraak

De eerste afspraak vindt plaats rondom de 8 à 9 weken zwangerschap. Deze afspraak duurt 60 minuten. We zullen je onder andere vragen stellen over je gezondheid, je medische voorgeschiedenis, leefgewoontes en ziekten of aangeboren aandoeningen in de familie. We geven je uitleg over de gang van zaken in de praktijk en daarnaast voeren we een aantal controles uit zoals het meten van de bloeddruk en je gewicht. Bij deze termijn kunnen we nog niet naar het hartje luisteren dus zullen we een echo maken om te bevestigen dat er sprake is van een goede zwangerschap. 

Vervolgcontroles

De vervolgcontroles duren 15 minuten. Tijdens deze controles meten we de bloeddruk en het gewicht. We beoordelen de groei van het kindje en luisteren naar het hartje. Ook bespreken we eventuele bijzonderheden en zwangerschapsklachten.

> Tussen de  0 tot 24 weken kom je om de 4 weken voor controle
> Tussen de 24 tot 30 weken kom je om de 3 weken voor controle
> Tussen de 30 tot 36 weken kom je om de 2 weken voor controle
> Vanaf 36 weken kom je elke week voor controle

Tijdens de 36 weken controle zullen we de bevalling uitvoerig bespreken. We geven dan de belinstructies mee en gaan in op jullie wensen ten aanzien van de bevalling.

Uitwendig Zwangeren Onderzoek

Na de termijnecho zullen we de groei van de baarmoeder controleren door middel van een uitwendig zwangeren onderzoek. We voelen hierbij naar de hoogte van de baarmoeder en vertellen je of dit past bij de zwangerschapstermijn. Daarnaast meten we de buik. Dit doen we vanaf 24 weken zwangerschap. We meten het aantal cm van de bovenkant van de baarmoeder tot aan je schaambotje. Ook dit geeft een goede indicatie van de groei. Vanaf de 28e week kunnen we voelen hoe je kindje in de buik ligt. We voelen dan naar de rug, de billen en het hoofdje . We voelen ook naar de de mate van indaling van het hoofdje. Met de doptone luisteren we naar het hartje van je kindje. Dit is niet schadelijk voor de baby. 

Bloedonderzoek

In de zwangerschap zullen we meerdere keren bloed prikken. In de onderstaande tabel zie je waarvoor en wanneer er bloed geprikt wordt in de zwangerschap.

10-12  weken Zwangerenscreening Bloedgroepbepaling, antistoffenbepaling, infectieziekten, ijzergehalte en Vitamine B12.
12+26 weken Glucose-onderzoek Nuchtere suiker

24-26 weken

Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) Uitgebreide suikertest welke op indicatie plaats vindt in het ziekenhuis.
27-28 weken Rhesus screening Antistoffenbepaling en Rhesus D bepaling
30-32 weken Hb en MCV, Vit B12 Ijzergehalte, zo nodig vitamine B12